Desenvolupament local i Economia Social i Solidària

Les persones que conformem l’equip de l’Escamot comptem amb una dilatada experiència en l’àmbit de les polítiques públiques per al desenvolupament local. La proximitat, el desenvolupament endogen, l’acció comunitària i el foment de la participació són elements centrals en les actuacions que duem a terme en aquest àmbit. Treballem per uns territoris més cohesionats, més dinàmics, més plurals, que potencïin la diversificació econòmica i lluitin contra les desigualtats.

Alhora, essent cooperativa i membre d’estructures de segon grau, com l’associació La Teulada, xarxa que aglutina el conjunt d’iniciatives de l’Economia Social i Solidària de Tarragona, treballem per a la implementació de projectes i plans d’acció que desenvolupin aquest àmbit en el nostre territori. Accions formatives i de sensibilització, plans estratègics, foment de la contractació pública responsable i innovadora, i impuls a la intercooperació són alguns dels exemples d’actuacions en aquesta línia.