AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCAMOT SCCL informa que és titular del lloc web www.escamot.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ESCAMOT SCCL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ESCAMOT SCCL, amb CIF F06778211 i domicili social a l’AVINGUDA JOSEP MARIA CASAS DE MULLER 28, 43007 (TARRAGONA.  L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: admin@escamot.cat.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de ESCAMOT SCCL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ESCAMOT SCCL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de ESCAMOT SCCL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ESCAMOT SCCL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCAMOT SCCL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ESCAMOT SCCL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ESCAMOT SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol perjudici als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESCAMOT SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

ESCAMOT SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ESCAMOT SCCL amb CIF F06778211 i domicili social situat en AVINGUDA JOSEP MARIA CASAS DE MULLER 28, 43007 (TARRAGONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ESCAMOT SCCL té previst realitzar:

– Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i Instal·lació de galetes

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( “dret a l’oblit”), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal AVINGUDA JOSEP MARIA CASAS DE MULLER 28, 43007 (TARRAGONA) o al correu electrònic ADMIN@ESCAMOT.CAT. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificats amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

Propietat intel·lectual i industrial

ESCAMOT SCCL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ESCAMOT SCCL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del qual és disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, quedin expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ESCAMOT SCCL.

L’usuari és compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ESCAMOT SCCL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en els pàgines de ESCAMOT SCCL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ESCAMOT SCCL és reserva, així mateix, la facultat de presentar els accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment dels presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador és regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia els parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb els normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ESCAMOT SCCL té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCAMOT SCCL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de ESCAMOT SCCL:

  • CIF: F06778211
  • DIRECCIÓ: AVINGUDA JOSEP MARIA CASAS DE MULLER 28, 43007 (TARRAGONA) CORREU ELECTRÒNIC: admin@escamot.cat
  • DOMINI WEB: www.escamot.cat

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ESCAMOT SCCL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

ESCAMOT SCCL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant ESCAMOT SCCL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: Només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’ESCAMOT SCCL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i/o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’ESCAMOT SCCL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

ESCAMOT SCCL realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil. Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de ESCAMOT SCCL. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’ESCAMOT SCCL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , ESCAMOT SCCL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

ESCAMOT SCCL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de ESCAMOT SCCL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

ESCAMOT SCCL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

ESCAMOT SCCL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE .

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ESCAMOT SCCL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: