Cooperativisme i cooperatives d’alumnes

Quins són els valors que inspiren el cooperativisme? Què significa la gestió democràtica i la participació? Quina és la relació amb la comunitat? En la sessió, s’exposaran els principis que fomenten el moviment cooperatiu i es debatrà amb l’alumnat sobre la seva aplicació en el nostre entorn.

En segona instància, es presentarà la iniciativa de cooperatives d’alumnes: què son? com funcionen? com en podem impulsar una al nostre centre?