Circulació segura en entorns urbans

Xerrada formativa per explicar quines són les pautes a seguir per fer un bon ús de la bicicleta i el patinet elèctric quan circulem per la ciutat. Parlarem de què significa ser ciutat 30 i quina normativa comporta, repassarem les maniobres bàsiques i veurem quins són els elements de seguretat bàsics per circular de manera segura.