Category

Serveis
Apostem per una mobilitat activa Fotografia de Lluís Delclòs Entenem la transformació urbana cap a modes de transport propers a l’escala humana com un pilar bàsic del planejament de les ciutats d’avui. Aquesta transformació passa per tenir una visió estratègica del que implica donar prioritat a la bicicleta, el caminar i la relació d’ambdues mobilitats...
Read More