Camins Escolars

Sessió participativa en què, segons l’edat de l’alumnat, es treballarà amb diferents tècniques per visualitzar quins són els factors que hem de tenir en compte a l’hora d’escollir la modalitat de desplaçament fins a l’escola, i com aquesta decisió repercuteix positivament o negativa en l’entorn. Èmfasi en l’autonomia de l’infant, la responsabilitat, la cura de l’entorn i l’apropiació de l’espai públic (espai de joc, de relació, d’aprenentatge, de convivència).