By

escamotc
L’ESCAMOT SCCL som la cooperativa de treball que acompanya al Camp de Tarragona en la necessària transformació del seu model de mobilitat. Acompanyem el procés de canvi cap a un model de mobilitat activa i sostenible, a través de la generació i dinamització de polítiques i solucions concretes i adaptades tant per Administracions, col·lectius i...
Read More
Apostem per una mobilitat activa Fotografia de Lluís Delclòs Entenem la transformació urbana cap a modes de transport propers a l’escala humana com un pilar bàsic del planejament de les ciutats d’avui. Aquesta transformació passa per tenir una visió estratègica del que implica donar prioritat a la bicicleta, el caminar i la relació d’ambdues mobilitats...
Read More
1 2 3