L’EQUIP

Diferents recorreguts per un mateix objectiu

TREBALLEM EN ESCAMOT

  • Logística i mobilitat
  • Arquitectura i urbanisme
  • Taller i lloguer de bicicletes
  • Economia social i solidària
  • Visió 2030

La heterogeneïtat i complementarietat dels perfils de l’equip de l’Escamot és, sens dubte, el gran valor afegit del projecte. Una complementarietat que es fa evident en la capacitat de donar resposta a les demandes de tot el procés de desenvolupament d’una iniciativa de promoció de la mobilitat activa i les seves tangents. Treballar a l’escala de l’assessorament tècnic a petites administracions locals, passant per l’acompanyament a grans línies de finançament nacionals o europees, com també a través tot el procés de formació i empoderament de la ciutadania en l’ús de la bicicleta o el reciclatge, reparació i posada en circulació de bicis a l’abast de tothom.

Els nostres perfils són els pilars de l’Escamot (gestió administrativa, coneixement urbà, assessorament tècnic, logística, formació i sensibilització, comunicació i mecànica) i, sense algun d’ells, no s’entendria el conjunt, abast i potencial del projecte.

A més a més, l’experiència que alguns dels socis hem tingut vivint temporades a París, Eindhoven, Houston o Cophenague, més enllà del domini d’idiomes, ens aporta una visió amplia i tangible de cap a on han de caminar les nostres ciutats i de la gran quantitat de possibilitats de desenvolupament que encara tenim per explorar al nostre territori.

Del compromís a l'acció

Xarxa

No estem sols. Al llarg de l’estudi de mercat realitzat previ a l’inici del projecte i de les diferents reunions i entrevistes que hem aconseguit fer amb diferents agents del sector i del territori, les sensacions han estat molt positives i les facilitats i possibilitats de sinergies amb l’entorn han sigut una constant. Tots els agents amb els que hem tingut l’oportunitat d’interlocutar, coincideixen en la necessitat i la idoneïtat de que aparegui un actor com l’Escamot al territori. Aquest fet ens engresca a tirar endavant i a buscar la manera d’encaixar i aterrar totes les idees que ara semblen impossibles.

Josep Alcoceba

Economia i mobilitat

Economista amb direcció d’empreses, ha creat i actualment lidera la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya, el primer ens oficial de l’Agència Catalana de Cooperació en el territori. Ha sigut també responsable de transports i mobilitat d’esdeveniments esportius rellevants del territori.

Contacta’l a josep@escamot.cat

 

Lluís Delclòs

Arquitectura i urbanisme

Arquitecte amb formació en urbanisme. Ha col·laborat amb diversos estudis d’arquitectura i urbanisme. Des del 2018 compta amb pràctica professional pròpia. Col·labora amb el Centre de Recerca Urbana del Camp (grup de recerca de l’Escola d’Arquitectura URV).

Contacta’l a lluis@escamot.cat

Pedro Redondo

Assessoria i cooperativisme

Enginyer amb màster MBA espcialitzat en economia social. Des de fa tres anys ha estat el responsable de l’Ateneu Cooperatiu CoopCamp al Tarragonès, acompanyant projectes emprenedors, impulsant el cooperativisme a la comarca i sensibilitzant a la ciutadania i les Administracions entorn l’Economia Social i Solidària i models productius i empresarials més justos i sostenibles.

Contacta’l a pedro@escamot.cat

Roger Vives

Formació i mecànica

Apassionat de la bicicleta en tots els seus sentits. Titulat com tècnic esportiu en el cicle superior d’Activitats Fisicoesportives i en mecànica per la escola EMEB. És instructor format en el metode 1bici+ i el formador principal del projecte

Contacta’l a roger@escamot.cat